Disciplinsko sodišče I. stopnje za študente

Disciplinsko sodišče I. stopnje na Ekonomski-poslovni fakulteti sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki, ki jih izmed zaposlenih imenuje dekan, iz vrst študentov pa jih izvoli študentski svet. 

Člani disciplinskega sodišča

Alen Brkić- študent

alen.brkic@student.um.si

Urban Bratina

urban.bratina@student.um.si

Anja Horvat- študentka

anja.horvat@student.um.si