Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

Na Katedri za podjetništvo in ekonomiko poslovanja razvijamo štiri znanstvene discipline. To so: podjetništvo, ekonomika podjetja, inovacijski management in  teorija sistemov. Pod našim okriljem deluje šest študijskih smeri: Podjetništvo (UN), Podjetništvo (VS), Podjetništvo in inoviranje (MAG), Podjetništvo (doktorski študij), Podjetništvo (UNI '96) ter Podjetništvo (VS '96).

Vsi sodelavci katedre smo vključeni v raziskovalno delo v okviru Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij, kjer izvajamo številne raziskovalne projekte.  Najbolj odmeven je Global Entrepreneurship Monitor Slovenija, ki je del svetovnega projekta, v katerega je vključenih preko 50 držav in v njem sodelujemo že od leta 2002. Podobno odmeven je Slovenski podjetniški observatorij, v katerem že od leta 1998 proučujemo slovensko podjetniško stvarnost in jo primerjamo z evropsko. Sodelavci raziskujemo v okviru dolgoletnega raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo ter izvajamo krajše nacionalne in mednarodne projekte. Tesno smo povezani v mednarodne mreže kot so ENSR,  GEM, FINPIN, ECSB . ..

Soorganiziramo dve mednarodni konferenci – STIQE in PODIM, aktivno sodelujemo v univerzitetnem inkubatorju Tovarna podjemov  ter vsakoletnem slovenskem tekmovanju za najboljše start-up podjetje.

Verjamemo namreč, da lahko študentom posredujemo vrhunsko znanje samo tako, da ob pedagoškem delu tudi kakovostno raziskujemo, smo vpeti v mednarodni prostor in aktivno delujemo v družbeni in podjetniški praksi.

Člani katedre

Tajnica katedre