Inštitut za turizem in poslovno logistiko

Področja delovanja

  • Ugotavljanje logističnih stroškov
  • Optimiranje notranjega transporta
  • Racionaliziranje skladiščnega poslovanja
  • Upravljanje z zalogami
  • Tehnološke izboljšave logističnih procesov
  • Informacijska tehnologija kot podpora v logističnih procesih
  • Izboljšanje kakovosti logističnih storitev
  • Humanizacija dela v logistiki
  • Optimiranje transportnih poti v nabavi in distribuciji
  • Razbremenilna logistika

Projekti inštituta

Člani inštituta