Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine

Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine (IRRD) Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (ustanovljen kot samostojna enota leta 1992, pred tem vključen v druge organizacijske enote), izvaja različne računovodsko-revizijske in druge podobne storitve.

Področja delovanja

  • Področje revidiranja, forenzičnih preiskav in ocenjevanja vrednosti (revizija, forenzično računovodstvo, ocenjevanje vrednosti)
  • Področje računovodstva (finančno, poslovodno, stroškovno računovodstvo)
  • Področje davščin

IRRD na svojih področjih delovanja izvaja preiskovalne, izvedenske, svetovalne, raziskovalne, izobraževalne in druge podrobne storitve »po meri vsakega posameznega naročnika«. IRRD in njegovi člani imajo visoko stopnjo strokovnega znanja in razgledanosti na področju računovodstva, revizije, davščin, poslovnih financ in prava. To omogoča, da IRRD zagotavlja visoko kakovost svojih storitev.

 

 

Projekti inštituta

Člani inštituta