Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Ob raziskovalnem in konferenčnem delu smo na IPMMP aktivni tudi na drugih področjih, ki so manj raziskovalni in bolj razvojno usmerjeni. Tukaj velja omeniti predvsem naše sodelovanje v projektu namenjenem ustanavljanju podjetij študentov, raziskovalcev in profesorjev. Poimenovali smo ga Tovarna podjemov. Projekt vodi IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, pričeli pa smo ga v sodelovanju z Joanneum Research iz Graza v letu 2001. Projekt je prvenstveno namenjen spodbujanju podjetništva in prenosu novosti z univerze v podjetniško prakso preko ustanavljanja spin-off podjetij. Internet: www.tovarnapodjemov.org

STIQE

V letu 1990 smo začeli organizirati mednarodno znanstveno konferenco Linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment (STIQE). Konferenca je namenjena povezovanju sistemskega razmišljanja, inoviranja, kakovosti, podjetništva in varovanja okolja. Z njo poskušamo ustvariti most med posameznimi disciplinami in namesto enostrokovnosti in multidisciplinarnosti v obravnavanju posameznih znanstvenih področij uveljavljati interdisciplinarnost. Doslej smo organizirali že sedem konferenc, osma bo v juniju 2006, na STIQE pa so doslej sodelovali znanstveniki iz več kot 25 držav.

Preberi več o konferenci

PODIM

V posvetovanje o podjetništvu, inoviranju in managementu PODIM, ki je bilo letos že štiriindvajsetič, se je IPMMP kot soorganizator vključil pred nekaj leti. Temelječ na pol stoletja dolgi tradiciji se PODIM konferenca razvija v odmevno evropsko srečanje. Vse od ustanovitve leta 1978, obravnavajo konference PODIM različne vidike podjetništva, inovacij in managementa.

Preberi več o PODIM-u

Spletna stran inštituta

Projekti inštituta

Člani inštituta