Inštitut za operacijske raziskave

Področja delovanja

 • proučevanje najpomembnejših faktorjev, ki vplivajo na uspešnost slovenskih novih izdelkov
 • vpliv virov (resursov) na uspešnost slovenskih novih izdelkov
 • konkurenčnost slovenskih podjetij
 • aktuarska matematika (zavarovanje in premije, finančna matematika)
 • posplošena multipla linearna regresija
 • analiza razlik med spoloma v vključevanju v podjetniške aktivnosti (nagnjenost k podjetništvu, razlogi za vključevanje v podjetniške aktivnosti, naklonjenost okolja …)
 • razvoj, testiranje in uporaba modelov cen na osnovi podjetniškega input-output modeliranja
 • uporaba metod za odločanje po več kriterijih hkrati, metoda analitičnega hierarhičnega procesa in metode z intervalsko skalo pri ocenjevanju bonitete poslovnih partnerjev in pri primerjalnem presojanju (benchmarkingu) poslovnih procesov
 • analiza sistema vodilnih kazalcev gospodarske konjukture in konjukturne analize
 • kratkoročni modeli za napovedovanje inflacije
 • raziskovanje inovativnosti oziroma kreativnosti zaposlenih
 • uporaba SPSS (statistical package for social science) v poslovni praksi.
 • Inštitut za operacijske raziskave organizira glede na želje in potrebe odjemalcev iz gospodarstva in negospodarstva strokovne seminarje iz navedenih področij svetovanja.

Projekti inštituta

Člani inštituta