Inštitut za management in organizacijo

V okviru inštituta se ukvarjamo s svetovanjem in projekti s področja:

  • organizacijskega vedenja
  • managementa človeških virov v podjetju
  • spodbujanja kreativnosti pri zaposlenih
  • premagovanje stresa pri zaposlenih
  • sistemi vodenja kakovosti podjetij (svetovanje za ISO 9000)
  • varovanje informacij (svetovanje za ISO 17799)
  • organiziranja proizvodnih in storitvenih organizacij
  • zasnove in razvoj organizacijskih modelov za podporo poslovanju
  • razvoja managementskih rešitev za delovanje podjetij
  • upravljanja procesov poslovanja

Projekti inštituta

Člani inštituta