Inštitut za gospodarsko pravo

Področja svetovanja

 • pravo družb s prevzemi,
 • pravo vrednostnih papirjev,
 • prisilna poravnava, stečaj in likvidacija,
 • finančno poslovanje podjetij,
 • davčno-finančni vidiki poslovanja podjetij,
 • corporate governance,
 • pogodbeno pravo,
 • pravo javnih naročil,
 • pravo varstva konkurence in intelektualne lastnine,
 • mednarodno gospodarsko pravo,
 • pravo EU,
 • arbitražno pravo,
 • zavarovalno pravo.

Inštitut za gospodarsko pravo s svojimi sodelavci izvaja posamezna izobraževanja in seminarje, iz navedenih področij svetovalnega dela, po neposrednih potrebah naročnika.

Projekti inštituta

Člani inštituta