Inštitut za ekonomske odnose s tujino

IEOT deluje v okviru EPF od leta 1975 dalje in je profiliran za raziskovanja in svetovanja na področju zunanje ekonomskih, finančnih, marketinških, organizacijskih in izvedbenih zunanjetrgovinskih vprašanj tako na makro kot na podjetniški ravni.

V preteklosti so bili sodelavci inštituta več angažirani na regionalnih in sektorskih temah (npr. nastop na določenih trgih po sektorjih glede na ustrezno organizacijo, glede na ustrezne oblike nastopa, vrste transakcij ipd.) in to predvsem preko natečajev iz republiških skladov, v novejšem času več na natečajih MŠZŠ (ali drugih ministrstev).

Projekti inštituta

Člani inštituta