Inštituti

Kontakt

Prodekan za raziskovalno dejavnost
Služba za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti izvajamo znanstvenoraziskovalno in svetovalno dejavnost v okviru inštitutov. Znanstvenoraziskovalna dejavnost financirajo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, druga ministrstva R Slovenije, proračun EU in slovenska ter tuja podjetja.

Raziskovalno delo poteka v okviru temeljnih in aplikativnih raziskav, ki jih financira proračun Republike Slovenije. Raziskovalci se povezujejo tudi z gospodarskimi subjekti, kjer zanje izvajajo aplikativne in razvojne projekte.

V mednarodni raziskovalni prostor se raziskovalci vključujejo predvsem v okvirne raziskovalne programe, pri katerih fakulteta sodeluje kot partnerica, in v programe Tempus, Erasmus, Leonardo da Vinci. Raziskovalno sodelovanje poteka tudi v okviru bilateralnega sodelovanja s tujimi univerzami.

Raziskovalci sodelujejo na področjih mednarodnega podjetništva in internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij, ekonomske politike v procesu integracije in globalizacije, pri preučevanju ekonometričnih modelov za simuliranje mehanizmov in obnašanja odprtega gospodarstva, na področju mednarodnih ekonomskih odnosov, financiranja javnega sektorja, prava družb, prava vrednostnih papirjev, strateškega marketinga, marketinga povezav, ekološkega marketinga, matematike v ekonomiji, operacijskih raziskav, inovativnega poslovanja, menedžmenta človeških virov, celovitega obvladovanja kakovosti, informatizacije podjetij, projektnega usmerjenega poslovanja, strategije in strateškega menedžmenta, računovodstva, revizije in davščin podjetij, okoljskega menedžmenta, kakovosti logističnih procesov in optimiranje notranjega transporta.