Vabljeno predavanje: Primerjava plač med javnim in zasebnim sektorjem v Sloveniji

Vabimo vas na prvo gostujoče predavanje v okviru Ekonomske premišljevalnice v novem študijskem letu, ki bo v torek, 6. 11. 2018, ob 16.00. uri v Modri dvorani. V Sloveniji velja problematika plačnih razlik med javnim in zasebnim sektorjem za izjemno vročo politično in ekonomsko temo, o kateri se redno poroča v glavnih slovenskih občilih. Kljub temu pa vsi relevantni partnerji na trgu dela (sindikati, predstavniki delodajalcev, vlada) plačne razlike med javnim in zasebnim sektorjem pogosto interpretirajo na različne načine.

Raziskovalec na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in diplomant smeri Ekonomija, gospod Mitja Perko, mag., bo v sklopu gostujočega predavanja predstavil analizo plačnih politik v javnem in zasebnem sektorju ter primerjavo plač na podlagi izračuna plačne premije za posamezni sektor. Po predavanju bo sledila kratka razprava. "