Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete

Drage kolegice in kolegi,

 

Študentski svet je edini in najvišji organ študentov na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Zastopamo vse študente naše fakultete in se borimo, da se pravice študentov ne kršijo in  skrbimo za aktivno reševanje študentske problematike ter ponujamo pestro izbiro obštudijskih dejavnosti.

V torek, 4. decembra 2018 se je konstituiral Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete v naslednji sestavi:

1. letnik, dodiplomski študij

 

1. letnik, podiplomski

Nomi Hrast, predsednica

 

Benjamin Bine Bregant

Ajda Grabnar

 

Lucija Trojner

Špela Klara Mauhler

 

Irina Surladžioska

Tomaž Arih

 

Anže Oververšnik Črešnar

Max Kralj Kos

 

 

 

 

2. letnik, podiplomski študij

2. letnik, dodiplomski študij

 

Nuša Mahorič

Cecilija Matul

 

Luka Milič

Gregor Rihtarič

 

Marija Smilevska

Grega Ropič

 

 

 

 

Absolventi

3. letnik, dodiplomski študij

 

Ajda Habjanič

Helena Cenc

 

David Bohar

Aleksandra Amon

 

Nina Krel

Nejc Fir

 

Tomaž Konajzler

Gregor Miklavčič

 

Martin Jovanović

 

 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja

Naše kontaktne podatke lahko najdete na naslednji povezavi: www.epf.um.si/index.php

Kontaktirajte nas, sporočite nam težave in probleme, pridružite se nam na naših projektih! ŠTUDENTI ZA ŠTUDENTE!

 

Študentski pozdrav,

 

ŠS EPF