Skoraj 10 milijonov razvojnega denarja za Vzhodno kohezijsko regijo - 100% financiranje aktivnosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavil Javni razpis za  spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Razpis omogoča zaposlitev novih raziskovalcev na Univerzi v Mariboru z možnostjo 100% financiranja za do 56 (3-letnih) podoktorskih raziskovalnih projektov.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA VZHODNO KOHEZIJSKO REGIJO JE 9.614.304,00 EUR!

 

Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije. Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

 

Besedilo javnega razpisa in ostalo razpisno dokumentacijo najdete na povezavah:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1630

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2440

Rok prijave na razpis je 5. 10. 2018 do 12. ure.