SKLEP o razpisu volitev za predstavnike študentov v Akademskem zboru Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Na podlagi določil 17. tč. 2. odst. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB10, Uradni list RS, št. 44/2015, uradno prečiščeno besedilo) in 2. odst. 2. člena Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru z dne 24.6.2004 (s spremembami in dopolnitvami) izdaja v. d. dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Lidija Hauptman dne 19.04.2017 naslednji

 

SKLEP o razpisu volitev za predstavnike študentov v Akademskem zboru Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.

 

 

S