Sklep o razpisu volitev za nadomestnega člana Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev za nadomestnega člana Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.