Sklep o razpisu volitev za člane Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev za člane Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru