Sklep o razpisu volitev za člane AZ iz vrst študentov 2020

Sklep o razpisu volitev za člane AZ iz vrst študentov 2020