Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov