Sklep o razpisu volitev v Študentske svete članic univerze

Sklep o razpisu volitev v Študentske svete članic univerze.