SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

V skladu z določbo 14. točke 2. odst. 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB11, Uradni list RS, št. 44/2015 in 92/2015) ter zaradi poteka mandata članom Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov izdaja rektor Univerze v Mariboru dne 25. 04. 2017 naslednji 

 

SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.