Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru