SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Na podlagi določil 17. tč. 2. odst. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB10, Uradni list RS, št. 44/2015, uradno prečiščeno besedilo) izdaja v. d. dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Lidija Hauptman dne 19. 04. 2017 naslednji

 

SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.