Sklep o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru