Sprememba Sklepa o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju EPF UM)

 

Na podlagi 17. točke 2. odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru-UPB11 (Ur. I. RS št. 44/2015 s sprem. in dopol. 92/2015), izdaja v.d. dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Lidija Hauptman dne 17. 05. 2017 naslednjo 


SPREMEMBA SKLEPA o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru z dne 19.4.2017 (v nadaljevanju EPF UM)

              

Spremembo sklepa o razpisu  se nahajajo v spodnjem dokumentu.