SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Na podlagi 1. odstavka 335. člena Statuta Univerze v Mariboru UPB12 (Ur. l. RS, št. 29/2017) izdaja dekanica Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Lidija Hauptman, dne 18. 9. 2017, naslednji


SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana, zadolženega za izobraževalno dejavnost Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, prodekana, zadolženega za raziskovalno dejavnost Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, prodekana, zadolženega za mednarodno sodelovanje Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in prodekana, zadolženega za poslovne zadeve in strateške projekte Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.