SKLEP o razpisu postopka izvolitve predstavnika Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru v volilno telo za volitve članov državnega sveta

ZAPOSLENIM VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM, ZNANSTVENIM DELAVCEM IN

VISOKOŠOLSKIM SODELAVCEM EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

 

Skladno s 330. členom Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, v nadaljevanju: Statut UM), Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/2017) in Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F) dekanica izr. prof. dr. Lidija Hauptman izdaja

SKLEP o razpisu postopka izvolitve predstavnika Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru v volilno telo za volitve članov državnega sveta

 

Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.