Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru