Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM

Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM.