Sklep o imenovanju drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru