Rezultati raziskave The Missing Entrepreneurs 2017 Policies for inclusive entrepreneurship

(Pariz, 09.12.2017) – V zbirki »The Missing Entrepreneur« je izšlo četrto skupno poročilo OECD in Evropske komisije, ki preučujejo politike »vključujočega podjetništva« v državah članicah EU. Gre za programe in projekte, ki prispevajo k socialni vključenosti z zagotavljanjem možnosti za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij za ranljivejše skupine prebivalstva (ženske, mladino, upokojence, brezposelne in priseljence). Podatke za Slovenijo je pripravila prof. dr. Karin Širec, sodelavka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij.

Maribor, 11.12.2017

SPOROČILO ZA JAVNOST                                                                                                                        

Rezultati raziskave The Missing Entrepreneurs 2017

Policies for inclusive entrepreneurship

 

(Pariz, 09.12.2017) – V zbirki »The Missing Entrepreneur« je izšlo četrto skupno poročilo OECD in Evropske komisije, ki preučujejo politike »vključujočega podjetništva« v državah članicah EU. Gre za programe in projekte, ki prispevajo k socialni vključenosti z zagotavljanjem možnosti za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij za ranljivejše skupine prebivalstva (ženske, mladino, upokojence, brezposelne in priseljence). Podatke za Slovenijo je pripravila prof. dr. Karin Širec, sodelavka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij.


Novo poročilo ugotavlja, da:

·         so ženske so v zadnjem desetletju manj dejavne pri samozaposlitvi kot moški. Leta 2016 je bilo v Evropski uniji 9,6 milijona samozaposlenih žensk, kar predstavlja 9,9 % zaposlenih žensk. Ta delež je znatno pod povprečjem samozaposlenih moških (17,5 %).

·         Mladi kažejo visoko stopnjo zanimanja za samozaposlovanje, a je njihov delež  v Evropski uniji v letu 2016 znašal samo 4,1 % delovne mladine (stare od 15-24 let).

·         3,2 % tistih, ki so bili brezposelni (634 800 ljudi) leta 2015, se je samozaposlilo v letu 2016. To je pod deležem brezposelnih oseb, ki so se samozaposlile ob nastopu gospodarske krize v letu 2007 (3,9 %).

·         Te skupine se soočajo s ključnimi ovirami na področjih dostopa do financ, pridobivanja podjetniških spretnosti, strahu pred neuspehom in izgradnje podjetniških mrež.


Poleg poročanja o trendih in ovirah poročilo vsebuje tematska poglavja o politikah, ki preučujejo (i) kakovost samozaposlovanja, vključno s samozaposlitvijo, ki je organizirana prek spletnih platform, mobilnih aplikacij in "gig" gospodarstva, in (ii) potencial politike podjetništva in samozaposlovanja kot prilagoditvenega mehanizma pri večjih prestrukturiranjih podjetij. Študija »The Missing Entrepreneur 2017« poudarjajo tudi veliko novih politik in programov vključujočega podjetništva, ki so bili nedavno uvedeni v državah članicah EU.

Publikacija je dostopna na: http://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2017_9789264283602-en

Dodatne informacije:

Prof. dr. Karin Širec,

Članica Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Telefon: 02 22 90 114

Elektronski naslov: karin.sirec@um.si