Projekt: ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROK KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST (ZŽS)

V okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020« smo pridobili projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROK KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (http://www.eu-skladi.si/)

Naziv projekta: ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROK KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST(ZŽS)

Vodja projekta: doc. dr. ČRTOMIR MATEJEK, izr. prof. dr. JERNEJ BELAK

Sodelujoči partnerji: Otroška gibalnica HopHop, športno izobraževanje, Rok Stegne s.p.

Trajanje projekta: 5 mesecev (zaključek projekta 30. 6. 2019)

Predvideni cilji projekta:

Predstavljeni interdisciplinarni projekt temelji na raziskovanju okolja delovanja podjetja, se pravi raziskovanju in proučevanju področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju športa in rekreacije, njenih potreb in sodobnih zahtev, na proučevanju predvsem prodajnih kot tudi oskrbnih trgov sodelujočega podjetja. S tako zasnovano interdisciplinarno raziskavo in izvedbo študije bomo z analizo okolja delovanja podjetja na področju izobraževanje, izpopolnjevanja in usposabljanje na področju športa in rekreacije, prišli do rezultata, ki bo jasno opredeljeval usmeritev podjetja do novega izdelka, storitve ali inovacije. Ob proučitvi notranjega okolja podjetja, bo izveden projekt dal odgovore tudi s področja učinkovitosti proučevanega podjetja pri izvajanju dogodkov s področja izobraževanje, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju športa in rekreacije osnovnošolskih šolskih in predšolskih otrok, kar bo podjetju služilo za možno uvajanje novih ali izboljšanje že obstoječih delovnih in/ali proizvodnih procesov in programov, kot tudi novih pristopov za lastno delovanje. Izveden projekt bo rezultiral v zmožnosti podjetja za prilagajanje trgu in tržnim potrebam ter ostalim aktualnim potrebam, izhajajočih iz dejavnosti izobraževanje, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju športa in rekreacije, s tem pa bo izpolnjen tudi pogoj za dinamičnost podjetja, ki je imperativ dolgoročnemu obstoju podjetja ter njegovi nadaljnji uspešni rasti in razvoju. Na podlagi ugotovitev proučevanja notranjega okolja podjetja, bodo izdelani in implementirani ukrepi za bolj učinkovito delovanje podjetja, s tem pa tudi izvedenih več projektov, ki bodo omogočili višjo raven zdravja otrok, ki bodo v dejavnosti sodelujoče gospodarske družbe vključeni. K sodelovanju vabimo študente/študentke naslednjih študijskih programov:

Študijski program I. stopnje (UNI): RAZREDNI POUK (3 študente-ke)

Študijski program II. Stopnje (MAG): EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE (2 študenta-ki)

Študijski program I. stopnje (VS): POSLOVNA EKONOMIJA (1 študent-ka)

Pomembno:  v projekt vključeni študent mora biti v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljaven študijski program v Republiki Sloveniji ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. Če študent v obdobju trajanja projekta izgubi status študenta ali iz kakršnegakoli drugega razloga ne more sodelovati v projektnih aktivnostih, ni več upravičen do sofinanciranja v okviru projekta.

Izbor kandidatov in kandidatk bomo opravili glede na njihovo povprečno oceno študija, kompetence in osebni razgovor z njimi.

Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt »ZŽS« pošljite na naslov: crtomir.matejek@um.si do vključno 31. 1. 2019 do 9:00 ure zjutraj. Prijava naj vključuje kontaktne podatke (ime in priimek, telefonska številka), program in stopnjo študija.

Osebni razgovori v kolikor se bo na projekt prijavilo več študentov, bo ob 12:00 uri v kabinetu 1.69.