Navidezno trgovanje z delnicami in izvedenimi finančnimi instrumenti ter predavanja gostov – finančnih strokovnjakov

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

Na EPF bomo v letu 2017/18 za študente organizirali tekmovanje iz navideznega trgovanja z delnicami ter izvedenimi finančnimi instrumenti (npr. opcije, terminske pogodbe), dodatna predavanja, ki jih bodo izvedli gosti iz družb za upravljanje in borzno posredniških hiš ter tekmovanje iz pridobljenega znanja. NKBM smo prosili za sponzorska sredstva za nagrade najuspešnejšim študentom.

Na ta način se boste študenti lahko seznanili z aktualnimi temami ali poglobili znanje, pridobljeno pri nekaterih predmetih EPF, npr. pri predmetu Metode finančnega inženiringa(izbirni predmet 2. letnika magistrskega programa v zimskem semestru, 2P+1SV, predava prof. Kavkler) ter Finančni trgi (3. letnik univerzitetnega programa v letnem semestru, 3P+2SV, predava prof. Jagrič). Navedene aktivnosti načrtujemo kot dodatne aktivnosti (seveda na prostovoljni osnovi) pri predmetih Metode finančnega inženiringa ter Finančni trgi, v skladu z razpoložljivimi mesti pa boste vabljeni tudi ostali študenti.

Zaradi lažjega načrtovanja dogodkov vas prosimo, da na spodnji povezavi podate informativno prijavo za posamezne dogodke (kar vam bo vzelo le minuto časa): www.1ka.si/a/138025