Javni razpis za financiranje študijskega oz. znanstvenega obiska študentov v tujini

Pozdravljeni,

 

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen razpis v podporo internacionalizaciji visokega šolstva:


Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)

-       Predmet: štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini (in so navedeni na seznamu, ki je dostopen na spletni strani razpisa in se bo redno osveževal v skladu s 3. točko javnega razpisa).  

-       Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini s pričetkom od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018. 

-       Sofinanciranje: neposredni stroški obiska (nastanitev, prehrana in drugi neposredni stroški v času obiska ter potni stroški od prebivališča v Sloveniji do kraja obiska – oboje se določi glede na državo obiska).

-       Vlagatelj je študent! Pridobi lahko sredstva za največ en obisk.

-       Rok za oddajo vlog: odprti rok, traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2018.

 

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se obrnite na zdenka.pasic@um.si.