Izid posebnega poročila o vplivu Globalnega podjetniškega monitorja na oblikovanje podjetniške politike

 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Izšlo je posebno poročilo o vplivu

Globalnega podjetniškega monitorja na oblikovanje podjetniške politike

 

 

 

 

 

Globalni podjetniški monitor (GEM), v svetovnem merilu najstarejša in najbolj zanesljiva dolgoročne raziskava podjetništva, je pripravil posebno poročilo, ki za 21 držav  prikazuje, kako se je v 19-ih letih svojega raziskovanja GEM uveljavil kot pomemben dejavnik oblikovanja podjetniške politike.

Pomen podjetništva ter malih in srednje velikih podjetij za uspešno in razvojno učinkovito gospodarstvo je dobro poznan; po podatkih svetovne banke so leta 2016 mala in srednje velika podjetja zagotovila polovico vseh delovnih mest. Precej manj pa je poznana vloga raziskovanja pri oblikovanju pametne podjetniške politike, ki lahko podpira in razvija podjetništvo. To vrzel odpravlja najnovejše posebno poročilo GEM o podjetniški politiki.

Izsledki raziskave GEM se že dalj časa uporabljajo v okviru akademskih raziskav, doslej pa nismo imeli pregleda nad tem, v kolikšni meri se zbrani podatki tudi dejansko uporabljajo pri oblikovanju podjetniške politike. V 19-ih letih je GEM zbral enkratno zbirko podatkov, ki omogoča organizacijam in oblikovalcem podjetniške politike temeljit vpogled v podjetniško tkivo in vzorce v svoji državi kot tudi v svetovnem merilu. Vodja Globalnega podjetniškega monitorja za Slovenijo prof. dr. Miroslav Rebernik poudarja, da je »GEM pomembna podlaga za razumevanje podjetniških procesov, saj zbira podatke po trdni metodologiji, ki omogoča poglobljene primerjave med posameznimi državami in oblikuje uporabne sklepe, ki lahko pripomorejo k učinkoviti pripravi takšnih političnih ukrepov, da lahko izboljšajo podjetniški ekosistem in spodbudijo več kakovostnega podjetništva.«

Novo posebno poročilo GEM o podjetniški politiki analizira 21 držav in razkriva, kdo vse uporablja GEM podatke in ali so ti našli svoje mesto v strateških in razvojnih dokumentih, na spletnih straneh državnih ustanov in v medijih. »Vprašanje, kako lahko raziskave vplivajo na postopek oblikovanja politik, ni novo in je pripeljalo do rastočega obsega literature o 'uporabi znanja'«, pravi Mike Herrington, izvršni direktor Globalnega podjetniškega monitorja. »Skoraj nemogoče je trditi, da ima kakšna raziskava, velja tudi za GEM, neposreden vpliv na politiko v državi, saj je preveč akterjev, deležnikov in spremenljivk na področju oblikovanja političnih ukrepov.  Vendar smo iskali znake, ali bi lahko ugotovitve GEM imele posreden vpliv na politiko in verjamemo, da smo našli takšne dokaze,« je še dejal.

V poročilu tako najdemo številne primere, ki to potrjujejo. V Braziliji, na primer, SEBRAE glavna državna ustanova za podporo podjetništva, uporablja GEM v več svojih enotah, posebej intenzivno na Oddelku za strateški management (UGE), kjer uporabljajo GEM podatke pri razvoju različnih storitev in političnih ukrepov. Kitajska vlada sprejema GEM kot pomemben vir podatkov za mednarodno primerjavo podjetništva. Na podlagi konceptualnega okvirja GEM in nacionalnih podatkov je Ministrstvo za človeške vire in socialne zadeve oblikovalo sistem vrednotenja regionalnega podjetniškega okolja. Poleg tega je Organizacijski oddelek Centralnega komiteja Kitajske komunistične partije vključil TEA indeks v temeljni indeks nacionalnega razvoja talentov. V Nemčiji se Združenje nemških gospodarskih zbornic, ki povezuje 79 gospodarskih zbornic, v svojem letnem poročilu o novih podjetjih običajno sklicuje na GEM podatke in aktualno nacionalno GEM poročilo.

Takšnih in podobnih primerov je v poročilu obilo, tudi precej slovenskih, saj so bili podatki GEM v preteklih letih uporabljeni v številnih strateških in razvojnih dokumentih slovenske vlade, ministrstev in vladnih ter nevladnih ustanov.

Posebno poročilo v vplivu GEM na oblikovanje podjetniške politike »The Influence of GEM on Policy 2017/2018« se nahaja na http://www.gemconsortium.org/report, kjer so tudi redna letna poročila Globalnega podjetniškega monitorja, ter na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij EPF UM (http://ipmmp.um.si/globalni-podjetniski-monitor/gem-slovenija-monografije/), kjer tudi najdete rezultate primerjalnih raziskav podjetništva iz vseh preteklih let.

O Globalnem podjetniškem monitorju

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največji in najbolj razvit raziskovalni program za podjetništvo na svetu. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili.

Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus.

Globalni sponzorji raziskave so Babson College (ZDA), Universidad Del Desarrollo (Čile), Universiti Tun Abdul Razak (Malezija) in Korean Entrepreneurship Foundation (Južna Koreja). Slovenski del raziskave financira SPIRIT - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Dodatne informacije:

Prof. dr. Miroslav Rebernik

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Telefon: 02 22 90 254; e-mail: miroslav.rebernik@um.si