Globalni trend rasti ženskega podjetništva se nadaljuje

Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM):

Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report

 

(Maribor, 11. september 2017) Podjetniška aktivnost žensk je v svetovnem merilu višja za 10 %, od leta 2014 pa se je za 5 % zmanjšala razlika med spoloma. V Evropi je vse več žensk optimističnih glede možnosti ustanavljanja novih podjetij. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

 

  

Maribor, 11.09.2017

SPOROČILO ZA JAVNOST                                                                                            

Globalni trend rasti ženskega podjetništva se nadaljuje

 

Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM):  

Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report

 

(Maribor, 11. september 2017) Podjetniška aktivnost žensk je v svetovnem merilu višja za 10 %, od leta 2014 pa se je za 5 % zmanjšala razlika med spoloma. V Evropi je vse več žensk optimističnih glede možnosti ustanavljanja novih podjetij. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

 

Žensko podjetništvo v svetu narašča. V preteklem letu je v 74 gospodarstvih po vsem svetu začelo s poslovanjem 163 milijonov žensk, medtem ko je 111 milijonov podjetnic vodilo ustaljena podjetja. Primerjava 63 gospodarstev, ki so bila vključena v aktualno raziskavo in poročilo o ženskem podjetništvu izpred dveh let kaže, da se je celotna zgodnja podjetniška aktivnost, merjena s TEA indeksom (angl. TEA - Total Early-stage Entrepreneurial Activity), med ženskami povečala za 10 %, razlika med spoloma (razmerje med ženskami in moškimi, ki se podjetniško udejstvujejo) pa se je zmanjšala za 5 %. V teh gospodarstvih je zabeležen tudi 8 % porast ustaljenih podjetnic.

 

Podjetniška aktivnost žensk v Evropi je še vedno nizka, vendar narašča zaznavanje poslovnih priložnosti

 

Deleži ženskega podjetništva se med različnimi gospodarstvi zelo razlikujejo. GEM združuje gospodarstva v pet proučevanih skupin glede na raven gospodarskega razvoja (z uporabo meril, ki jih je določil Svetovni gospodarski forum) in šest geografskih regij: vzhodna in južna Azija ter Pacifik, Evropa in osrednja Azija, Latinska Amerika in Karibi, Bližnji Vzhod in Severna Afrika, Severna Amerika in podsaharska Afrika.

 

Najnižji TEA indeks žensk so s 3 % zabeležili v Nemčiji, Jordaniji, Italiji in Franciji, najvišjega v Senegalu s 37 %. V Sloveniji je znašal 5,1 %. V petih gospodarstvih v dveh regijah (Indonezija, Filipini in Vietnam v Aziji ter Mehika in Brazilija v Latinski Ameriki) so ženske v podjetništvu sodelovale enako ali pogosteje kot moški.

 

Kljub nizkim stopnjam TEA indeksa žensk pa je v Evropi v povprečju 22 % podjetnic višje izobraženih kot podjetnikov. Čeprav ženske v Evropi, v primerjavi z nižje razvitimi gospodarstvi, v manjši meri ustanavljajo podjetja, se je tudi za skoraj 10 % povečal delež žensk, ki zaznavajo poslovne priložnosti za začetek poslovanja.

 

Deset odstotkov anketiranih podjetnic samostojno opravlja svoje dejavnosti in ne namerava dodatno zaposlovati v naslednjih petih letih. Evropa ima najvišjo frekvenco ženskih podjetij z enim samim zaposlenim, ki  nimajo namena zaposlovati nikogar drugega.

 

Podatki za Slovenijo so manj spodbudni. Prof. dr. Karin Širec izpostavlja: »V letu 2016 smo v Sloveniji sicer zabeležili ponoven porast deleža zgodnje podjetniške aktivnosti žensk, vendar kljub temu z le dobro tretjino novih in nastajajočih podjetnic zaostajamo za povprečjem participacije žensk v primerjavi z vsemi proučevanimi skupinami držav GEM, zato ne moremo govoriti o kakšnem znatnem izboljšanju vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško aktivnost.« Prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega raziskovalnega tima dodaja: »Tudi po kazalniku ustaljene podjetniške aktivnosti žensk Slovenija zaostaja, s tem pa ostajajo ženske kot ena izmed ranljivejših skupin prebivalstva še naprej pomemben neizkoriščeni potencial v vseh fazah podjetniške aktivnosti.«

 

Dodaten vpogled v kakovost zgodnje podjetniške aktivnosti žensk nakazuje prevladujoč motiv za vključevanje v podjetništvo. Delež podjetništva iz nuje se je med slovenskimi podjetnicami poslabšal. Njegova vrednost je leta 2016 narasla na 29,4 %, kar je 4,5 % več od evropskega povprečja. Sklenemo torej lahko, da se je hkrati s povečanjem zgodnje podjetniške aktivnosti žensk povečal tudi delež podjetniške aktivnosti iz nuje, sočasno pa se je zmanjšal delež zgodnje podjetniške aktivnosti žensk, povezan z zaznavanjem priložnosti. Slovenijo tako najdemo na 17. mestu na lestvici proučevanih držav, med katerimi imajo najmanj novih in nastajajočih podjetnic zaradi nuje Švedska (2,26 %), Italija (5,92 %), Finska (6,89 %) in Luksemburg (11,66 %).

 

-----:::-----

Metodologija:

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je obsežna svetovna raziskava, v okviru katere se že vse od leta 1999 proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij. Slovenija se je raziskavi pridružila leta 2002, z njo pa smo dobili odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospeševali. Posebno poročilo Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report temelji na podatkih 74-ih držav; 65-ih iz leta 2016 in 9-ih držav iz leta 2015 (ki niso sodelovale v raziskavi v letu 2016).

 

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij:

Nosilec slovenskega dela raziskave GEM je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci iz ostalih nacionalnih timov tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave, raziskovalni tim pa sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus. Raziskavo so v letu 2016 podprli SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in delno tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru raziskovalnega programa P5-0023 ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Informacija o izvedbi in dostopnosti raziskave:

Raziskavo o ženskem podjetništvu so opravili raziskovalci Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) Donna Kelley, Benjamin S. Baumer, Candida Brush, Patricia Greene, Mahnaz Madavi, Madhi Majbouri, Marcia Cole, Monica Dean and René Heavlow. Izdajo raziskave so finančno podprli Babson College, Smith College, Universidad Del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), Korea Entrepreneurship Foundation and Tecnológico de Monterrey. Celotno poročilo pod naslovom Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report je dostopno na www.gemconsortium.org/report/49860. Vsebuje razporeditve podatkov po državah, vključno s Slovenijo. Navedeni rezultati pa so vključeni tudi v raziskavi GEM Slovenija 2016, ki jo podpira agencija SPIRIT in je dostopna tudi na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij (http://ipmmp.mb.si) ter na spletni strani globalnega konzorcija (www.gemconsortium.org), kjer najdete tudi rezultate raziskav za ostale države.

 

Dodatne informacije:

Prof. dr. Karin Širec,

Članica tima Global Enterpreneurship Monitor Slovenija

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Telefon: 02 22 90 114

Elektronski naslov: karin.sirec@um.si