Regionalni razvoj in kohezijska politika po letu 2020

Kategorija: Alumni

Od: 05 junij 2019 ob 12:00

Do: 05 junij 2019 ob 13:30

S10, Razlagova 20

Katedra za finance

tanja.markovic@um.si

Katedra za finance vabi na predavanje z naslovom »Regionalni razvoj in kohezijska politika po letu 2020«. Predavanje bo v sklopu predmeta Javne finance II izvedel doc. dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Po izobrazbi je dr. strojništva. Občino Slov. Bistrica je vodil že v letih 1994-2004, ko je prevzel funkcijo ministra Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo je opravljal do konca leta 2008. Od leta 2010 opravlja funkcijo župana občine Slovenska Bistrica. Dr. Žagar je tudi vodja slovenske delegacije v Odboru regij in član predsedstva Odbora regij EU. Za Odbor regij je na predlog Evropske komisije pripravil tudi več strokovnih izvedenskih mnenj. Od julija 2013 predseduje Razvojnemu svetu Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju strateških dokumentov z EU (partnerski sporazum, operativni programi) , od katerih bo odvisen nadaljnji razvoj Slovenije na mnogih področjih. Predsedoval je tudi Skupnosti občin Slovenije. V okviru predavanja bo predstavil izzive na področju regionalnega razvoja, kohezijske politike in črpanja evropskih sredstev  po letu 2020.

Nazaj na dogodke