Praktični primer kalkulacije stroškov ravnanja z odpadki

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 04 april 2019 ob 08:00

Do: 04 april 2019 ob 09:30

S2.1, Razlagova 14

Katedra za računovodstvo in revizijo

andreja.lutar@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti izvajamo izbirni predmet Bolonjskega magistrskega programa v prvem letniku podiplomskega študija Trajnostno računovodstvo. Pri tem predmetu študente seznanjamo z vsebinami trajnostnega računovodstva, tako finančnega kakor tudi poslovodnega. Ker se velik del teh vsebin ukvarja s stroški, odhodki in prihodki, povezanimi z zmanjševanjem negativnih okoljskih vplivov, je prav gotovo pomembna tematika kalkulacija stroškov ravnanja z odpadki. Zato sem v četrtek, 4. aprila 2019 povabila že drugega gostujočega strokovnjaka, mag. Tadeja Krošlina, ki je študentom predstavil dva praktična primera kalkulacije stroškov ravnanja z odpadki. 

V prvem delu predavanja je opozoril na različne vrste odpadkov, ki nastajajo tako v industriji, kakor tudi v gospodinjstvih in kako lahko napačno ravnanje z njimi uničuje naše okolje. Mag. Tadej Krošlin je bil 9 let tehnični direktor podjetja Gorenje Surovina, ki je do lanskega leta delovalo v skupini podjetij Gorenje. V tem času se je združevalo tudi s podjetjem v Srbiji, kjer se je soočalo z drugačno zakonodajo in tudi drugačno miselnostjo zaposlenih. Zato se je velikokrat zgodilo, da odpadkov niso ustrezno zavarovali, ampak so jih odlagali na neustrezne površine, kjer je njihovo spiranje povzročalo onesnaževanje podtalnice.

Predavatelj je študentom okvirno predstavil pravne zahteve za podjetja, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki in kje se pojavljajo težave v praksi. , ločevanje odpadkov, probleme, ki se pri tem pojavljajo, in sestavine kalkulacije stroškov ravnanja z odpadki za posameznega interesenta. Zelo zanimivo je bilo, koliko različnih vrst stroškov nastane v podjetju, ki se ukvarja z zbiranjem različnih vrst industrijskih odpadkov, od stroškov prevoza, do skladiščenja, ločevanja različnih vrst odpadkov pa do številnih drugih vrst stroškov. Na drugi strani je potrebno upoštevati tudi prihodke, ki jih podjetje, ki odpadke zbira in razvršča, pridobi s prodajo posameznih vrst odpadkov podjetjem, ki jih odstranjujejo. Zlasti pomembno in zahtevno je odstranjevanje nevarnih odpadkov. Razmerje med stroški in prihodki je pogosto takšno, da je cena za odvoz odpadkov zelo nizka.

Podobna presoja je potrebna tudi takrat, ko se odločajo za investicije v stroje in prevozna sredstva, ki jih potrebujejo za prevoze, razvrščanje in odstranjevanje različnih vrst odpadkov. Podjetja, ki zbirajo odpadke se soočajo tudi z odločitvami, kakršna je na primer odločitev ali neki stroj za razrez ali stiskanje odpadkov postaviti pri stranki, od katere odpadke prevzemajo in s tem zmanjšati prostornino odpadkov, ki jih je potrebno odvažati, ali v podjetju, ki se ukvarja z zbiranjem odpadkov. V slednjem ga lahko uporabljajo za odpadke različnih strank, vendar so stroški odvoza od posameznih strank veliko višji. Seveda je potrebno narediti natančne izračune in ugotoviti, kaj je ekonomsko upravičeno. Za to pa je potrebno poglobljeno znanje s področja računovodstva, ki ga študenti računovodstva in revizije pridobijo že v času študija na dodiplomskem študiju.

Takšne presoje zahtevajo vodilni v skupini podjetij, ki se odločajo ali investicijo izvesti ali ne. Odgovorni za izvedbo investicije pa je tisti, ki jo mora znati ustrezno zagovarjati in z dejstvi dokazati, da je investicija potrebna in koristna. Tovrstne izračune je potrebno narediti tudi v primeru, ko gre za zamenjavo starih, dotrajanih strojev, kar je sicer včasih absurdna situacija, saj brez njih v podjetju ne morejo opravljati dejavnosti, pa vendar smo v praksi soočeni tudi s takšnimi primeri.

Kot primerjavo je predstavil tudi veliko manj zahtevno kalkulacijo stroškov delovanja ročne avtopralnice, v katero je investirala skupina investitorjev, med katerimi je bil tudi sam. Tudi v takšni kalkulaciji je vključenih veliko okoljskih stroškov, od stroškov porabe električne energije, vode in plina, pa vse do stroškov ravnanja z odpadno vodo, ki je onesnažena s čistili. Na tem enostavnejšem primeru je prikazal tudi pomen izdelave tovrstne kalkulacije, ki lahko opozori na nepričakovan porast stroškov, ki opozarjajo, da je nekaj narobe in da je potrebno ukrepanje.

Študenti so predavanje mag. Tadeja Krošlina ocenili kot zelo zanimivo in so bili z njim zelo zadovoljni.

Pripravila: doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek

Nazaj na dogodke