Nasledstvo družinskega podjetja

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 26 marec 2019 ob 10:00

Do: 26 marec 2019 ob 11:30

P0.3

Katedra za strateški management in politiko podjetja

mojca.duh@um.si

V torek, 26. 3. 2019 smo na EPF izvedli predavanje in delavnico na temo Nasledstvo družinskega podjetja pri predmetu Razvoj dinamičnega podjetja bolonjskega magistrskega programa, ki so se mu pridružili še študenti predmeta Vodenje malega in srednje velikega podjetja visokošolskega študijskega programa in zainteresirani visokošolski učitelji EPF. V pedagoški proces smo vključili podjetnico, ki je predstavila nasledstveni problem podjetja in izpostavila dileme, ki se postavljajo pred lastnika in direktorico. Podjetnica in podjetje sta vključena v projekt Po kreativni poti do znanja, kjer se študentski tim ukvarja z reševanjem nasledstvenega vprašanja, njihovo delo pa usmerjajo mentorici iz vrst visokošolskih učiteljev in delovni mentor. 

Uspešno iskanje rešitev za nasledstvene dileme v družinskih podjetjih ne prispeva zgolj k ohranitvi delovnih mest, ampak tudi k vzpostavljanju potencialov za rast podjetja, ki pomeni tudi rast števila zaposlenih. Če rešitve nastajajo ob sodelovanju in interesnem usklajevanju ključnih udeležencev podjetja (družine, lastnikov, managerjev), le-te pomembno vplivajo na pozitivno naravnanost prenosa podjetja z jasnimi razvojnimi potenciali za prihodnost in dogovorjenim ter jasno opredeljenimi aktivnostmi prenosa. S tem podjetje daje jasen signal tudi udeležencem iz okolja, da je in bo ostal verodostojen in družbeno odgovoren partner, ker ohranja svojo dolgoročno naravnanost, kjer prioritete in cilji niso samo finančni, ampak kažejo tudi na skrb za zaposlene, poslovne partnerje in okolje. 

Pripravila: prof. dr. Mojca Duh

Nazaj na dogodke