Razvoj prenosljivih kompetenc študentov / Development of students’ transversal competences

Kategorija: Dogodki EPF

Od: 10 april 2019 ob 09:00

Do: 10 april 2019 ob 10:30

Modra dvorana

Katedre za strateški management in politiko podjetja

mojca.duh@um.si

Izobraževalni dogodek z naslovom »Razvoj prenosljivih kompetenc študentov / Development of students’ transversal competences«, ki se je odvijal v sredo, 10. 4. 2019 ob 9.00 v Modri dvorani, EPF

V sredo, 10. 4. 2019, smo člani projektne skupine partnerja Erasmus+ projekta »TAM – The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process« iz Katedre za strateški management in politiko podjetja (red. prof. dr. Mojca Duh, izr. prof. dr. Jernej Belak in doc. dr. Tjaša Štrukelj) v sodelovanju s člani projektne skupine koordinatorja Erasmus+ projekta iz Poznan University of Technology izvedli izobraževalni dogodek z naslovom »Razvoj prenosljivih kompetenc študentov / Development of students’ transversal competences«. Dogodek, ki so se ga udeležili mnogi zainteresirani visokošolski učitelji in sodelavci Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, je potekal v angleškem jeziku in je trajal dve šolski uri. 

Raziskave kažejo, da delodajalci zaznavajo številna področja kompetenc, ki jih diplomanti ne obvladajo dovolj dobro in je zato »vrzel v kompetencah« precejšnja. Nacionalni izobraževalni sistem in še posebej visokošolske izobraževalne institucije imajo pomembno vlogo v razvoju kompetenc diplomantov, še posebej v primeru t. i. prenosljivih kompetenc kot so podjetnost, ustvarjalnost, timsko delo in komunikativnost. Uporaba sodobnih pristopov in metod poučevanja v pedagoškem procesu na visokošolskih inštitucijah pomembno vpliva na razvoj kompetenc študentov, s tem pa tudi na njihovo zaposljivost. V okviru izobraževalnega dogodka smo predstavili pristop k poučevanju študentov z namenom izboljšanja prenosljivih kompetenc, ki ga je mogoče na osnovi dokumentiranih priporočil in usmeritev uporabiti na zainteresiranih visokošolskih inštitucijah. Predstavljene so bile izkušnje članov Katedre za strateški management in politiko podjetja pri uvedbi pristopa v pedagoški proces pri nekaterih predmetih Katedre, rezultati testiranja študentov na področju prenosljivih kompetenc in primer uporabe rezultatov projekta v praksi poučevanja na visokošolski inštituciji.

Ob koncu dogodka je vodja Erasmus+ projekta, prof. dr. Maciej Szafrański, predal vodji projektne skupine Erasmus+ projekta iz Katedre za strateški management in politiko podjetja, prof. dr. Mojci Duh, The appreciation letter dekanice Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology, prof. dr. Magdalene Wyrwicka, za rektorja Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravka Kačiča. Vsi člani Erasmus+ projekta iz Ekonomsko-poslovne fakultete, tudi sodelujoča članica Katedre za tuje poslovne jezike, mag. Nataša Gajšt, so od gostov prejeli The appreciation letter in Certificate za zgledno sodelovanje na projektu.

Pripravila:

prof. dr. Mojca Duh, predstojnica Katedre za strateški management

 in politiko podjetja ter vodja projektne skupine Erasmus+ projekta na EPF

Nazaj na dogodke