Predstavitev aktualnih novosti, proaktivnega in mednarodnega delovanja FURS

Kategorija: Vabljena predavanja

Od: 08 april 2019 ob 11:00

Do: 08 april 2019 ob 12:30

S3, Razlagova 20

Katedra za računovodstvo in revizijo

lidija.hauptman@um.si

Pri predmetu Podjetniško in davčno svetovanje bomo gostili mag. Darijo Šinkovec, višjo finančno inšpektorico na FURS. Na Posebnem davčnem uradu je 12 let sodelovala pri vodenju in odločanju v najzahtevnejših inšpekcijskih postopkih pri  velikih gospodarskih družbah. V okviru Finančne uprave RS,  dela v Oddelku za finančni nadzor s področja davkov. Njene delovne naloge so povezane z načrtovanjem in pripravo strokovnih podlag za izvajanje inšpekcijskih pregledov na vseh davčnih področjih, sodelovanjem z zunanjimi institucijami, s strokovno javnostjo, v različnih projektnih skupinah in podobno. Med drugim je na FURS vodila skupino za usmerjanje aktivnosti po modelu CRM, na podlagi dolgoletnih izkušenj kot članica Risk Management Platforme, ki deluje v okviru Evropske komisije.

Nazaj na dogodke