Razprava ob ogledu dokumentarnih filmov s področja varnosti in zdravja pri delu

Kategorija: Dogodki EPF

Od: 12 november 2018 ob 11:00

Do: 12 november 2018 ob 12:30

P2.7 (Razlagova 14)

EPF, Katedra za splošni management in organizacijo, izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek

simona.sarotar-zizek@um.si

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), je agencija Evropske unije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu.  Kot glavna referenčna točka EU za varnost in zdravje pri delu se je zavezala, da bo naredila Evropo bolj varno, zdravo in produktivnejšo za delo. V tesnem sodelovanju z mrežo nacionalnih kontaktnih točk vseh držav članic, EU-OSHA promovira kulturo preprečevanja tveganj za izboljšanje delovnih razmer v Evropi.

Od leta 2009 EU_OSHA nagrajuje dokumentarni film, ki se osredotoča na človeka v spreminjajočem se svetu dela. Film mora obravnavati teme, povezane z delom, kot so fizične in psihosocialne razmere, tveganja pri delu, pravice delavcev, zdravstveni in varnostni vidiki ali učinki političnih in gospodarskih sprememb na način, kako delamo in živimo.

Na dogodku si bomo ogledali dva dokumentarna filma:  "Turtle Shells” in "Before the bridge”. O vsebini obeh filmov bomo potem debatirali.

Nazaj na dogodke