Predavanje: Vloga kulture, etike in verodostojnosti pri upravljanju in vodenju podjetja

Kategorija: Dogodki EPF

Od: 22 oktober 2018 ob 08:00

Do: 22 oktober 2018 ob 09:30

P1.4 (Razlagova ul. 14)

EPF, Katedra za strateški management in politiko podjetja

tjasa.strukelj@um.si

Dr. Tjaša Štrukelj je docentka za področje Upravljanje in strateški management na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF), Katedra za strateški management in politiko podjetja. Je (so)avtorica člankov v različnih (inter)nacionalnih monografijah, konferencah in revijah (http://www.cobiss.si/, 16338). Na predavanjih bo pojasnila razumeti vlogo kulture, etike in verodostojnosti pri upravljanju in vodenju podjetja. V MER-ovem modelu integralnega managementa, iz katerega bo izhajala, so kultura, etika in verodostojnost podjetja obravnavani kot eden od ključnih dejavnikov za uspešnost podjetja.

Rok prijave 19. 10. 2018

Prijava na dogodek na elektronski naslov: alumni.epf@um.si

 

 

Nazaj na dogodke