Uvodni dan za bruce - generacija 2018/19

Kategorija:

Od: 28 september 2018 ob 09:00

Do: 28 september 2018 ob 12:00

PB, Razlagova 20

EPF

referat.epf@um.si

Čas izvedbe: 9h (VS) in 11.00 (UN)

Program:

 1. Nagovor prodekanice za izobraževalno dejavnost: doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek - bolonjski študijski sistem

  1. EPF včeraj, danes, jutri
  2. Vizija, poslanstvo,
  3. EPF vrednote
  4. Program VS/UN in študijske usmeritve
  5. ECTS sistem
  6. Mednarodne akreditacije in AOL

 2. Nagovor prodekana študenta - študentski pozdrav: Monika Strauss
 3. Predstavitev referata: Služba za študentske in študijske zadeve: Irena Forštnarič

  1. sistem študija
  2. izpitni režim

 4. Predstavitev Portala EPF, Moodle, dostop do e-pošte: Video predstavitev
 5. Predstavitev Službe za mednarodno dejavnost in študija v tujini: mag. Sanja Kocijan
 6. Predstavitev tutorjev: Nina Krel; Predstavitev tutorskega dela


Voden ogled po fakulteti (30 minut)

 • po en tutor študent vodi skupino študentov (A1, A2 …, ki je s strani referata predhodno določena),
 • brucem se razkaže predavalnice, seminarske sobe (oba objekta) pokaže se jim, kje se nahaja knjižnica, čitalnica, informacijska pisarna, mednarodna pisarna, tutorska pisarna, referat, dekanat, študentski svet, karierni center, klub za marketing, AIESEC, razloži se jim tudi, kako poteka številčenje predavalnic in kabinetov profesorjev in asistentov,…
 • program ogleda sestavi vodja tutorjev za vsako skupino študentov posebej.

Študijski seminarji
Študijski seminarji bodo izvedeni  v mesecu oktobru.

TEME SEMINARJEV

UN
ponedeljek, 1. 10. 2018 ob 16. uri v PA
Strategije učenja jezikov – Katedra za tuje poslovovne jezike (mag. Alenka Plos)

petek, 5. 10. 2018 ob 9.00 uri v PB
Smernice za začetek študija na EPF – Tutorji (Monika Strauss)

petek, 12. 10. 2018 ob 8.00 uri v PB
Kvantitativne vsebine Katedra za kvantitativne in ekonomske analize (mag. Igor Đukanović)

petek, 12. 10. 2018 ob 12. uri v PB
Knjižnično informacijsko izobraževanje/opismenjevanje – Knjižnica (Ines Gusel)

VS
ponedeljek, 1. 10. 2018 ob 8. uri v PA
Smernice za začetek študija na EPF – Tutorji (Monika Strauss)

četrtek, 4. 10. 2018 ob 10. uri v PB
Strategije učenja jezikov – Katedra za tuje poslov. Jezike (mag. Alenka Plos)

torek, 2. 10. 2018 ob 15. uri v PB
Kvantitativne vsebine Katedra za kvantitativne in ekonomske analize (mag. Igor Đukanović)

petek, 12. 10. 2018 ob 12. uri v PB
Knjižnično informacijsko izobraževanje/opismenjevanje – Knjižnica (Ines Gusel)

Nazaj na dogodke