Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah

Kategorija: Splošno

Od: 26 junij 2018 ob 12:00

Do: 26 junij 2018 ob 12:00

UM - Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

maja.stiglic@um.si

VABILO ŠTUDENTOM za sodelovanje na projektu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020« za študijsko leto 2017/2018

 

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenem projektu. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete spodaj do vključno 26.06.2018 do 12.00 ure. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: maja.stiglic@um.si.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, ne smejo opravljati samostojne registrirane dejavnosti, ne smejo biti vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Trajanje projekta: junij, julij in avgust 2018. Plačilo za študenta je 9 EUR/uro, največ 40 ur/mesec, torej največ 360 EUR/mesec.

 

Vsebina projekta z naslovom: Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah

Položaj telesa oz. telesna drža ima velik vpliv na celoten organizem, predvsem na gibanje in vsakodnevne aktivnosti. Tako vpliva na pojav degenerativnih sprememb in nastanek poškodb. Najboljša rešitev je poskrbeti za korekcijo drže s pravilno vodeno aktivnostjo, vodeno s strani strokovnjakov, ki se s takšno tematiko ukvarjajo.

Veliko lahko storimo tudi sami s spreminjanjem dinamičnih in statičnih vzorcev v pravilnejše in predvsem z drugačnim gibanjem, kot smo ga vajeni. Kratki napotki, ki so le eni izmed mnogih, so: raztezanje prikrajšane muskulature, krepitev in pravilna aktivacija globokih stabilizatorjev, zavestno popravljanje v pravilnejšo držo in zadrževanje tega položaja ter aktivnosti, ki spodbujajo krepitev mišic, odgovornih za stabilizacijo udov in trupa.

Pri vsakem posamezniku je ključna individualna analiza ali obravnava ter ponovna vzpostavitev programa telesnih aktivnosti. Aktivacija stabilizatorjev (obstaja specifičen način zavestne aktivacije) je pripeljala že veliko zdravstvenih delavcev do uspehov in veliko poškodovancev do okrevanja z aktivacijo  stabilizatorjev in odnosom do optimalne telesne drže.

-          Izvedena bo modificirano metodo OWAS • OWAS (Ovako Working Analysing System) • opazovalno metodo za analizo telesnih položajev.

-          Analizirano bo  delovno okolje medicinske sestre in ugotovljeno, ali pri svojem delu upoštevajo ergonomska načela in s tem zmanjšujejo tveganje za nastanek bolezni, ali imajo medicinske sestre že kakšne težave, ki so posledica preobremenjenosti na delovnem mestu.

-          Izvedena bo delavnico za razbremenitev hrbtenice in zmanjševanje bolečine v vratnem in ledvenem delu.

Kompetence študenta, pridobljene s projektom: sposobnost prevzemanja in sistematičnega ocenjevanja z uporabo orodij/ogrodij, primernimi za paciente z oziroma na relevantne fizične, socialne, kulturne, psihološke, duhovne in okoljske faktorje; praktična znanja in kompetence s področja ergonomije in ergonomskih načel z uporabo ergonomsko-tehničnih pripomočkov v zdravstvu; uporaba modernih vodstvenih pristopov in tehnik v zdravstveni negi.

Datoteke

Nazaj na dogodke