Mag. Nataša Gajšt: Delavnica »English for commerce and trade«

Kategorija: Alumni

Od: 18 junij 2018 ob 12:00

Do: 18 junij 2018 ob 13:30

S 3.2 (Razlagova 14)

EPF, Katedra za tuje poslovne jezike

natasa.gajst@um.si

Delavnica 'English for Commerce and Trade' je namenjena vsem, ki želijo obnoviti svoje znanje angleške terminologije s področja nabave oziroma prodaje in svoje znanje osnovnih slovničnih struktur angleškega jezika. Skozi različne oblike nalog (individualno delo ter delo v dvojicah in skupinah) se bomo na delavnici osredotočili na ključno terminologijo področij kot so opis blaga in storitev, cena in plačilo, izdaja oziroma odprema in prevzem blaga, plačilni pogoji, dobavni roki, odstop od pogodbe, lastninska pravica, garancije in reklamacije, višja sila in reševanje sporov. Delavnica je zasnovana interaktivno s poudarkom na strokovni terminologiji ter na govornih in pisnih spretnostih v angleškem jeziku. Stopnja zahtevnosti delavnice po lestvici Evropskega referenčnega okvirja (CEFR) je B2.

Delavnico bo vodila mag. Nataša Gajšt, ki kot visokošolka učiteljica poučuje poslovno angleščino na EPF UM.  Delavnica bo izvedena, če bo prijavljenih najmanj 5 udeležencev.

Rok prijave 15. junij 2018    

Prijava na dogodek na elektronski naslov: alumni.epf@um.si

Nazaj na dogodke