Predstavitev dodiplomskih študijskih usmeritev

Kategorija: Dogodki EPF

Od: 05 junij 2018 ob 15:00

Do: 05 junij 2018 ob 17:00

Razlagova 20

Služba za študentske in študijske zadeve

referat.epf@um.si

Spoštovani,

V letošnjem študijskem letu bomo organizirali »Predstavitve študijskih usmeritev«  za študente 1. letnika dodiplomskih programov:


UNIVERZITETNEGA PROGRAMA »Ekonomske in poslovne vede« in

VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA PROGRAMA »Poslovna ekonomija«.

Predstavitve usmeritev za dodiplomske študijske programe bodo potekale v seminarskih sobah.

Na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/173878  se nahaja obrazec za izbiro študijske usmeritve za študijsko leto 2017/2018. Študente prvih letnikov dodiplomskih programov vljudno prosimo, da obrazec izpolnijo do 13. 6. 2018.

PROGRAM PREDSTAVITEV DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH USMERITEV VS IN UN

VS IN UN

 

TOREK, 5. JUNIJ 2018

 

Razpored predstavitev:

Ura

Usmeritev

Program

Predstojniki

Modra dvorna

15.00 -16.00

Poslovne finance in bančništvo

Finance in bančništvo

VS

UN

Mag. Sabina Taškar Beloglavec

Prof. dr. Tanja M. Hribernik

S5

15.00 -16.00

Ekonomika in upravljanje javnega sektorja

Ekonomija

VS

UN

Doc. dr. Silvo Dajčman

Prof. dr. Darja Boršič

S4

15.00-16.00

Management

Management in organizacija poslovanja

VS

UN

Prof. dr. Sonja Treven

Prof. dr. Vojko Potočan

PC

15.00 -16.00

Podjetništvo

Podjetništvo

UN

BV

Prof. dr. Barbara Bradač Hojnik Mag. Matej Rus

S8

16.00 – 17.00

Elektronsko poslovanje

UN

Doc. dr. Simona Sternad Zabukovšek

S9

16.00 -17.00

Marketing

Marketing

VS

UN

Doc. dr. Matjaž Iršič

Doc. dr. Aleksandra Pisnik

S10

16.00-17.00

Mednarodna poslovna ekonomija

Mednarodno poslovanje

Turizem

UN

VS

VS

Prof. dr. Klavdij Logožar

Doc. dr. Romana Korez Vide

Doc. dr. Sonja Sibila Lebe

S7

16.00 – 17.00

Računovodstvo in davščine

Računovodstvo, revizija in davščine

VS

UN

Mag. Robert Horvat

Prof. dr. Lidija Hauptman

 Vljudno vabljeni,

Služba za študentske in študijske zadeve

 

Nazaj na dogodke