Uporaba aplikacije Gvin.com za študente Podjetništva

Kategorija: Dogodki EPF

Od: 19 oktober 2017 ob 09:30

Do: 19 oktober 2017 ob 11:00

PC

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

karin.sirec@um.si

Gospa Krašovec iz podjetja Bisnode bo poskušala odgovoriti na vsa vaša vprašanja, težave in izzive glede uporabe aplikacije GVIN, njeno prisotnost pa lahko izkoristite tudi kot konkretno pomoč pri iskanju poslovnih informacij za izdelavo seminarskih in/ali diplomskih nalog.

O delavnici

Na praktičnih primerih bodo predstavljene naslednje vsebine aplikacije Gvin.com

  • financ ni podatki: pregled financ nih podatkov in kazalnikov, moz nosti kreiranja last-nih kazalnikov, pogledov in primerjave s konkurenco, dejavnostjo, izvozi podatkov
  • poslovni tisk: c lanki, ki se dnevno az urirajo (Finance, Delo, Manager, Pravna praksa, Vec er, HRM, …);
  • GVIN register: stec aji in izbrisi, spremembe in ustanovitve, skups c ine, uradne objave
  • modul siMatrix: kdo in kako vodi podjetje ter iskanje podjetij po razlic nih kriterijih (ugotovi povezavo pravne osebe z drugimi pravnimi osebami);
  • modul Boniteta omogoc a pregled plac ilnih navad podjetja in dejavnosti, s tevilo toz b
  • Bonitetna ocena omogoc a pregled ocene tveganja podjetja, pregled financ ne ocene, …
  • Gvin pro: lastnis ke mrez e, davc ne oaze, supervizor, javna naroc ila, prijavljene terjat-ve

Na praktičnih primerih se boste naučili, kako poiščemo, primerjamo in analiziramo finančne podatke različnih podjetij, dejavnosti in regij. Izvedeli boste, kako z nekaj kliki priti do podatka, koliko podjetij je bilo ustanovljenih in koliko izbrisanih v določeni panogi v različnih časovnih obdobjih, ugotavljali lastniške povezanosti podjetij in oseb, s pomočjo naprednega iskalnika bomo sestavili lasten nabor podjetij, poiskali pa bomo tudi opozorilne članke s področja gospodarstva, kjer lahko preberete novice iz več kot 160 dnevno novih gospodarskih člankov za subjekte, ki predstavljajo več kot 75 % gospodarstva ali najdete vsebine iz več kot 1,6 milijonskega arhiva ter spremljate novice vseh subjektov z lastniškimi povezavami.

PRIJAZNO VABLJENI!
Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

Nazaj na dogodke