Prenos znanja: Reševanje bivalnega problema mladih – Po kreativni poti z močjo volje

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 07 junij 2017 ob 08:00

Do: 07 junij 2017 ob 08:00

R0.1, Razlagova 14

EPF

tjasa.strukelj@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti bo v sredo, 7. junija 2017 od 8:00–11:00 ure v predavalnici R0.1  mag. Vesna Kovačič iz SrCi Inštituta za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor v okviru projekta PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA (PKP): »Reševanje bivalnega problema za hitrejše osamosvajanje mladih« med projektnimi partnerji izvedla prenos znanja v obliki izkustvene delavnice. Mag. Vesna Kovačič sodeluje pri projektu PKP kot delovni mentor in zunanji partner – organizacija iz družbenega področja.

Udeležencem prenosa znanja bodo predstavljena dosedanja spoznanja omenjenega projekta PKP in na konkretnem primeru bo prikazan način krepitve osebnostnih lastnosti, kot so motivacija, volja in sistem vrednot.

Človekovo delovanje ni vseskozi zavestno, ravno nasprotno. Čeprav je človek edino bitje, ki se svojega delovanja udeležuje kot osebnost, zavestno in s svojo voljo, poteka veliko človekovih aktivnosti zunaj zavestne kontrole. Učinkovit nadzor in samoregulacija le-teh zahteva vložen trud in napor. Kako pri reševanju konkretnega družbenega problema mladih s čim manj napora uravnavati svoje osebnostne lastnosti motivacije, volje in sistema vrednot? To bodo lahko izkusili udeleženci delavnice z naslovom »Reševanje bivalnega problema mladih – Po kreativni poti z močjo volje«.

Delavnica je namenjena zaposlenim na Ekonomsko-poslovni fakulteti, študentom in ostali zainteresirani javnosti.

Vabljeni k sodelovanju!

Informacije

KDO?
mag. Vesna Kovačič iz SrCi Inštituta za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor

KAJ?  Prenos znanja Reševanje bivalnega problema mladih – Po kreativni poti z močjo volje

KDAJ? Ponedeljek, 7. junij 2017 ob 8:00 uri

KJE? Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova ulica 14, predavalnica R0.1

Vabljeni k spoznavanju drugačnih pristopov prakse v pedagoškem procesu za reševanje družbenega problema hitrejšega osamosvajanja mladih!

V imenu visokošolskih učiteljev in sodelavcev Ekonomsko-poslovne fakultete
doc. dr. Tjaša Štrukelj 

Nazaj na dogodke