Izzivi na področju regionalne politike, lokalne samouprave in črpanja evropskih sredstev

Kategorija: Alumni

Od: 31 maj 2017 ob 13:00

Do: 31 maj 2017 ob 14:30

PA, Razlagova 20

Katedra za finance

tanja.markovic@um.si

Katedra za finance vabi na predavanje z naslovom »Izzivi na področju regionalne politike, lokalne samouprave in črpanja evropskih sredstev«. Predavanje bo v sklopu predmeta Javne finance II izvedel dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Po izobrazbi je dr. strojništva. Občino Slov. Bistrica je vodil že v letih 1994-2004, ko je prevzel funkcijo ministra Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo je opravljal do konca leta 2008. Leta 2010 in potem še 2014 je bil ponovno izvoljen za župana Občine Slov. Bistrica in to funkcijo opravlja še danes. Dr. Žagar je tudi vodja slovenske delegacije v Odboru regij in član predsedstva Odbora regij EU. Za Odbor regij je na predlog Evropske komisije pripravil tudi več strokovnih izvedenskih mnenj. Od julija 2013 predseduje Razvojnemu svetu Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju strateških dokumentov z EU (partnerski sporazum, operativni programi) , od katerih bo odvisen nadaljni razvoj Slovenije na mnogih področjih. Od aprila 2015 ponovno predseduje tudi Skupnosti občin Slovenije. V okviru predavanja bo predstavil aktualne izzive na področju regionalne politike, lokalne samouprave in črpanja evropskih sredstev.

Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite!
Katedra za finance

Nazaj na dogodke