Novosti ZGD-1 pri vsebini poslovnega poročila kot dela letnega poročila družbe – poročilo o upravljanju in poročilo o razmerjih s povezanimi družbami

Kategorija: Alumni

Od: 21 marec 2017 ob 17:00

Do: 21 marec 2017 ob 18:30

P1.4, Razlagova 14

Katedra za gospodarsko pravo

borut.bratina@um.si

Krepitev korporativne družbene odgovornosti je eden izmed ciljev strategije Evropa 2020. Posledično zakonodaja EU, z njeno implementacija pa tudi slovenska zakonodaja, prinašate pomembne spremembe na področju korporativnega upravljanja.

Izbrane novosti, v smeri še bolj transparentnega poročanja o upravljanju družb: izjava o upravljanju družbe, izjava o nefinančnem poslovanju, poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, za sestavo in objavo katerih so odgovorni člani organov vodenja in nadzora, pregleda pa jih tudi revizor, smo člani Katedre za gospodarsko pravo EPF UM: prof. dr. Bratina, prof. dr. Jovanovič in prof. dr. Primec, predstavili na torkovem druženju s člani kluba Alumni EPF.

Nazaj na dogodke